כשנועה אשתי מספרת לי שהיה לה יום קשה בעבודה, אני בדרך כלל חושב לענות מיד את אחד הדברים הבאים: להגיד לה שאני מבין, כי גם לי היה יום קשה. להגיד לה מה היא צריכה לעשות כדי שלא יהיו לה ימים קשים יותר. לספר לה שפעם קרה לי דבר כזה בדיוק, ומה עשיתי. להגיד לה שזה...